എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും കർത്തവ്യ പാതയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നടത്തുന്നത്? അറിയാം റിപ്പബ്ളിക് ഡേ പരേഡിനെ കുറിച്ച്

ഇന്ത്യയുടെ 75-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് ഇന്ന്‌. 1950-ൽ പുതിയതായി അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതും ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായതുമായ ദിവസമാണിത്.

ന്യൂഡൽഹിയിലെ കർത്തവ്യ പാതയിൽ (മുമ്പ് രാജ്പഥ്) നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. സായുധ സേനയുടെ മൂന്ന് ശാഖകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാർച്ചിംഗ്, സൈനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനം, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടീമുകളുടെ ആവേശകരമായ പ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തി ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്തവ്യ പാതയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്?

കർത്തവ്യപാത (മുമ്പ് രാജ്പഥ്) – രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ് വരെ നീളുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതിനാൽ ഈ പാതയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 1911-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് തലസ്ഥാനം കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ന്യൂ ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിർമ്മിച്ച ന്യൂ ഡൽഹി നഗരത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടായിരുന്നു കിംഗ്സ്വേ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പാത. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കിംഗ്സ്വേയെ രാജ്പഥ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു, അതിനടുത്ത് ഉള്ള ക്വീൻസ്വേ ജനപഥ് ആയി.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉദയത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് മുതൽ വാർഷിക റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങൾ വരെ, കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്രയുടെ പ്രതീകവുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴു പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ പാത.

എപ്പോഴാണ് രാജ്പഥിന്റെ പേര് കർത്തവ്യ പാത എന്നാക്കിയത്?

‘രാജ്പഥ്’ 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ ‘കർത്തവ്യ പാത’ എന്ന് പുനർനാമകരണപ്പെട്ടു. പഴയ രാജ്പഥിൽ നിന്ന് പൊതു ഉടമസ്ഥതയുടെയും ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും ഉദാഹരണമായ കർത്തവ്യ പാതയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അടിമത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമായ കിംഗ്‌സ്‌വേ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്‌പഥ് ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒതുക്കിയെന്നും എന്നെന്നേക്കുമായി മായ്‌ച്ചെന്നുമാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അന്ന് പറഞ്ഞത്.

2024 റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന്റെ സമയവും സ്ഥലവും

സമയം: രാവിലെ 10:00

സ്ഥലം: പരേഡ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിനടുത്തുള്ള റെയ്‌സിന ഹില്ലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കാർത്തവ്യ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോയി, ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് കടന്ന് ചെങ്കോട്ടയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം പിന്നിടുന്നു.

വേദിയിലെ ഇരിപ്പിട ശേഷി 77,000 ആണ്, അതിൽ 42,000 സീറ്റുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page