സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്കു നാളെ; ഡൈസ് നോണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരു: പ്രതിപക്ഷ സര്‍വ്വീസ് സംഘടനകള്‍ നാളെ നടത്താനിരിക്കുന്ന പണിമുടക്കിനു സര്‍ക്കാര്‍ ഡൈസ് നോണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആറു ഗഡു ഡി എ അനുവദിക്കുക, ലീവ് സറണ്ടര്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ശമ്പള പരിഷ്‌ക്കരണ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി പെന്‍ഷന്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്. പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ സര്‍വ്വീസ് സംഘടനകളാണ് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page