മകരവിളക്ക് : ആറു ജില്ലകള്‍ക്ക് നാളെ അവധി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല മകരവിളക്ക്, ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം മകരശീവേലി, തൈപ്പൊങ്കല്‍ എന്നിവ പരിഗണിച്ചു നാളെ സംസ്ഥാനത്തെ ആറുജില്ലകള്‍ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകള്‍ക്കാണ് അവധി. ഈ ജില്ലകളില്‍ പ്രാദേശിക അവധിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page