വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ചവർ എന്ന് പൊതുവായി സമ്പന്നരെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ രൂപയുമായി ജനിച്ചയാളെ എന്ത് വിളിക്കും? ജന്മനാ രൂപയുമായി ജനിച്ച ഒരാളുണ്ട് കാസർകോട് നീലേശ്വരത്ത്. മണിക്കുട്ടൻ്റെ കഥ കാണാം.വീഡിയോ സ്റ്റോറി കാണാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page