യു പിയിലേക്ക്‌ മടങ്ങുന്നതിന്‌ കാസര്‍കോട്ടെത്തിയ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചതറിഞ്ഞ്‌ കാസര്‍കോട്‌ മുനിസിപ്പല്‍ ഓഫീസിന്‌ മുന്നില്‍ തടിച്ചുകൂടിയപ്പോള്‍.

0
284

യു പിയിലേക്ക്‌ മടങ്ങുന്നതിന്‌ കാസര്‍കോട്ടെത്തിയ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചതറിഞ്ഞ്‌ കാസര്‍കോട്‌ മുനിസിപ്പല്‍ ഓഫീസിന്‌ മുന്നില്‍ തടിച്ചുകൂടിയപ്പോള്‍.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY