അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ 5 ദിവസത്തേക്കുമഴ സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചുദിവസം ശക്തമായ മഴ പെയ്തേക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിച്ചു. 5 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലെർട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്,വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് മഴക്കു സാധ്യതയുണ്ട്നാളെ വയനാട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും 13ന് തിരുവനന്തപുരം,പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.14ന് പത്തനംതിട്ട 15ന് ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലർട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page