വായ്പാ പരിധി: സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടല്‍ കേരളത്തിന് താല്‍ക്കാലികാശ്വാസമായി; 5000 കോടി രൂപ നല്‍കാന്‍ തയ്യാര്‍: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡല്‍ഹി: വായ്പാ പരിധിയില്‍ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടല്‍ കേരളത്തിനു താല്ക്കാലികാശ്വാസമായി.കേരളത്തിനു പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കാനും ഒറ്റത്തവണ സാമ്പത്തിക രക്ഷാ പാക്കേജ് അനുവദിക്കാനും സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. 5000 കോടി രൂപ ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനു നല്‍കാമെന്നു കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കടമെടുപ്പു പരിധിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കേരളം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ ഹര്‍ജി പിന്‍വലിച്ചാലേ അര്‍ഹമായ സഹായം നല്‍കൂ എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര നിലപാട്. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കേരളത്തിന് 32,432 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാനാണ് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കുന്നതിനു മുമ്പു കേരളം 34,230 കോടി രൂപ കടമെടുത്തിരുന്നു. ഊര്‍ജമേഖലക്കു കേന്ദ്രം നല്‍കുന്ന സഹായം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ കേരളത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധി 48049 കോടി രൂപയാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page