പിഎം കിസാന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് പണം ലഭ്യമാക്കാം; ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്

കാസര്‍കോട്: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ‘പ്രധാനമന്ത്രി കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധി’ പ്രകാരം പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 16ാം ഗഡു ലഭിക്കുന്നതിന് ആധാര്‍ സീഡ് ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇതിനു കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളെയോ പോസ്റ്റ്മാനെയോ സമീപിച്ച് ആധാര്‍ നമ്പറും മൊബൈല്‍ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാവുന്നതാണ്. ജില്ലയില്‍ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കള്‍ 15നകം തപാല്‍ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കണമെന്നും കൃഷി, കര്‍ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റ്മാന്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണും ബയോമെട്രിക് ഉപകരണവും ഉപയോഗിച്ച്, കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അവരുടെ ആധാറും മൊബൈല്‍ നമ്പറും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇകെവൈസി വഴി (വിരലടയാളം വഴി) മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ കഴിയും. ഇതിനു ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ജില്ലാ കൃഷി കര്‍ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് വില്ലേജുകളില്‍ നടത്തുന്ന പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകള്‍ ഉപയോഗപെടുത്തി ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ്പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയോ തപാല്‍ ഓഫീസുകളയോ, പോസ്റ്റ്മാനെയോ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് തപാല്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 6000 രൂപ നല്‍കുന്നതിനായി 2018 ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ നിധി’ എന്ന പേരില്‍ തുടങ്ങിയ പദ്ധതി പ്രകാരം എല്ലാ വര്‍ഷവും 3 ഗഡുക്കളായി (2000നിരക്ക്) കര്‍ഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ 15 ഗഡുക്കളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page