ജെ.സുധാകരന്‍

CultureLatestLocal NewsUncategorized

മനുഷ്യത്വവും നന്മയും നിറഞ്ഞ ഒരു ഐ.എ.എസുകാരന്‍

1990കളില്‍ പരിചയപ്പെട്ട ജെ.സുധാകരന്‍ സാറിനെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഏറെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടും മനസ്സിന്റെ ചില്ലകളില്‍ ആ ഓര്‍മ്മ പച്ചപിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഇദ്ദേഹം? ഐ.എ.എസുകാരനായത്

Read More

You cannot copy content of this page