ആരോഗ്യ പോലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക്‌ ആസ്‌ക്‌ ആലംപാടി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഇഫ്‌താര്‍ കിറ്റിന്റെ ഉത്‌ഘാടനം രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എം.പി നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ചെങ്കള പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡണ്ട്‌ ഷഹീന സലീം കിറ്റ്‌ സ്വീകരിച്ചു.

0
281

ആരോഗ്യ പോലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക്‌ ആസ്‌ക്‌ ആലംപാടി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഇഫ്‌താര്‍ കിറ്റിന്റെ ഉത്‌ഘാടനം രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എം.പി നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ചെങ്കള പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡണ്ട്‌ ഷഹീന സലീം കിറ്റ്‌ സ്വീകരിച്ചു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY