കാസര്‍കോട്ട്‌ നടന്ന വിശ്വഹിന്ദു സമാജോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഘോഷയാത്ര.

0
60

കാസര്‍കോട്ട്‌ നടന്ന വിശ്വഹിന്ദു സമാജോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഘോഷയാത്ര.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY